Про деякі проблеми математичної освіти у вищих педагогічних навчальних закладах

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Розглядаються деякі проблеми вищої педагогічної освіти, подолання яких сприятиме підвищенню свідомого вивчення фундаментальних математичних курсів, і як наслідок, розвитку інтелектуальних вмінь студентів.
Some problems of higher pedagogical education, the solusion of which will allow develop intellectual capabilities of students, are examined.
Опис
Ключові слова
вища математика, елементарна математика, higher mathematics, elementary mathematic
Бібліографічний опис
Лукашова, Т. Д. Про деякі проблеми математичної освіти у вищих педагогічних навчальних закладах [Текст] / Т. Д. Лукашова // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2011» / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут педагогіки АПН України ; [упорядник О. С. Чашечникова]. – Суми, 2011. – Ч. 2. – С. 44–45.