Фольклорні записи Бориса Грінченка із села Нижня Сироватка

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ФОП Щербина І. В.
Анотація
Збірник містить записи народних казок, легенд, переказів, прислів’їв, загадок, народних пісень, а також опис весільного обряду, що були зафіксовані письменником, педагогом, фольклористом і мовознавцем Б.Д. Грінченком у 1884–1885 рр. у селі Нижня Сироватка Сумського повіту Харківської губернії (нині Сумського району Сумської області). У додатках вміщені вірші, оповідання Б.Д. Грінченка «Без хліба», «Каторжна», «Непокірний» і матеріали, які знайомлять читачів із фольклористичною діяльністю видатного дослідника. Для науковців, викладачів, студентів, учителів, учнів і широкого загалу читачів.
This collection contains records of folk tales, legends, narrations, proverbs, riddles, folk songs, and a description of the wedding ceremony recorded by the writer, teacher, folklorist and linguist Boris Grinchenko in 1884-1885 in the village of Nizhny Syrovatka, the Sumy district, Kharkiv province (now the Sumy district of Sumy region). The appendix contains poems and stories by Boris Grinchenko "Without Bread," "Convict", "Unsubmissive " and materials that familiarize readers with the folklore studies of a prominent researcher. The book is for scientists, teachers, students, pupils and the wide circle of readers.
Опис
Ключові слова
фольклор, легенди, народні пісні, Борис Грінченко, Нижня Сироватка, folk-lore collection, legends, folk song, Boris Hrinchenko, Nyzhnia Syrovatka
Бібліографічний опис
Фольклорні записи Бориса Грінченка з села Нижня Сироватка [Текст] : збірник матеріалів / Упоряд. С. П. П'ятаченко ; передмова, примітки, словник С. В. П’ятаченка. – Суми : ФОП Щербина І. В., 2019. – 291 с.
Зібрання