Пелагея Литвинова-Бартош – дослідник народної культури Сіверщини

Анотація
Стаття присвячена науковій біографії П. Литвинової-Бартош – фольклориста, етнографа, народної вчительки і письменниці з Глухівщини
The article is dedicated to the biography of P. Lytvynova-Bartosh – folklorist, ethnographer, teacher and writer from Hlukhiv region
Опис
Ключові слова
фольклор, народні перекази, ритуал, Глухівщина, Литвинова-Бартош, folklore, folk tradition, ritual, Hlukhiv region, Lytvynova-Bartosh
Бібліографічний опис
П’ятаченко, С. В. Пелагея Литвинова-Бартош – дослідник народної культури Сіверщини [Текст] // Родові таємниці Сіверянського краю. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М., 2020. – Випуск 8. – С. 6–15.
Зібрання