Intonation of Static Urban Landscape Descriptions in English Prose

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019-10
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Lithuania, Vilnus : Institute of Lithuanian Language
Анотація
The abstract highlights intonation organisation of static urban landscape descriptions in English prose. The author presented the data, obtained during auditory analysis. The theoretical ground for the experiment was the developed classification of landscape descriptions' linguistic features and multilevel language units' interaction model in actualising descriptive fragments.
Тези доповіді висвітлюють інтонаційну організацію статичних міських пейзажних описів англомовної прози. Автор подав дані, отримані у ході аудитивого аналізу. Теоретичним підґрунтям для експерименту стали розроблена класифікація лінгвістичних ознак пейзажних описів та багаторівнева модель взаємодії мовних одиниць в актуалізації описових фрагметів.
Опис
Тези наукової доповіді містять інформацію, яка може бути цікавою для фахівців у галузі експериментальної фонетики.
Ключові слова
intonation, static urban landscape description, English prose, інтонація, статичний міський пейзажний опис, англомовна проза
Бібліографічний опис
Humeniuk, I. Intonation of Static Urban Landscape Descriptions in English Prose [Text] / I. Humeniuk // Linguistic Diversity in the Modern World: Language Power and Prestige : Proceedings of the 26th International Scientific Conference of Jonas Jablonskis, Lithuania, Vilnus, 3–4 October, 2019. – Vilnus : Institute of the Lithuanian Language, 2019. – P. 34–36.