Темпоральні особливості інтонації міських статично-динамічних пейзажних описів англомовної прози

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019-11-29
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ФОП Цьома С. П.
Анотація
У тезах наукової доповіді подано результати дослідження темпоральних особливостей внтонації міських статично-динамічних пейзажних описів англомовної прози.
The paper hilights the results of studying temporal peculiarities of English urban static-and-dynamic landscape descriptions.
Опис
Тези доповіді стосуються наукових розвідок у ґалузі експериментальної фонетики, зокрема інтонології.
Ключові слова
інтонація, міські статично-динамічні пейзажні описи, темп, пауза, intonation, urban static-and-dynamic landscape desriptions, tempo, pause
Бібліографічний опис
Гуменюк, І. Л. Темпоральні особливості інтонації міських статично-динамічних пейзажних описів англомовної прози [Текст] / І. Л. Гуменюк // Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов у світі : збірник матеріалів II Міжнародної науково-практичної інтернет конференції, 29 листопада, 2019 р., м. Суми / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2019. – С. 48–51.