Виробнича педагогічна практика студентів бакалаврів спеціальності 014 Cередня освіта (Фізика)

Анотація
Посібник призначено для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», які проходять педагогічну практику на базі загальноосвітніх шкіл. Посібник містить основні рекомендації щодо проходження педагогічної практики майбутніх вчителів фізики. Мета пропонованого посібника – допомогти студентам оволодіти технологією проведення уроків з фізики та математики, сформувати їх професійну компетентність. Рекомендується для студентів IV курсів очної форми навчання і викладачів.
The manual is intended for students of educational and qualification level "bachelor" who undergo pedagogical practice on the basis of secondary schools. The manual contains basic recommendations for the pedagogical practice of future physics teachers. The purpose of the proposed manual is to help students master the technology of conducting lessons in physics and mathematics, to form their professional competence. Recommended for fourth-year full-time students and teachers.
Опис
Ключові слова
педагогічна практика, загальноосвітня школа, вчитель фізики та математики, професійна компетентність, заклад вищої освіти, pedagogical practice, secondary school, teacher of physics and mathematics, professional competence, institution of higher education
Бібліографічний опис
Виробнича педагогічна практика студентів бакалаврів спеціальності 014 Cередня освіта (Фізика) [Текст] : навчально-методичний посібник / укладачі О. М. Завражна, А. І. Салтикова, М. В. Каленик, С. В. Пухно. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. – 172 с.