Дидактична гра як метод формування історичних понять у розумово відсталих учнів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
У монографії теоретично обґрунтовано та експериментально доведено ефективність дидактичної гри як методу формування історичних понять у розумово відсталих школярів. Розроблено модель методу дидактичної гри з формування історичних понять у дітей із розумовою відсталістю, класифікацію ігор для уроків історії спеціальних шкіл, ігрові комплекси та методику їх застосування; визначено критерії та рівні сформованості історичних понять у розумово відсталих школярів. Книга розрахована на наукових працівників, педагогів, студентів, батьків розумово відсталих дітей, усіх, хто цікавиться спеціальною методикою навчання історії.
The monograph is theoretically substantiated and experimental proved the effectiveness of didactic games as a method of forming historical concepts in mentally retarded students. A model of the method has been developed didactic game on the formation of historical concepts in children with mental backwardness, classification of games for history lessons of special schools, game complexes and methods of their application; criteria and levels are defined formation of historical concepts in mentally retarded students. The book is intended for researchers, teachers, students, parents of mentally retarded children, anyone interested in special methods of teaching history.
Опис
Ключові слова
дидактична гра, історичні поняття, учні з порушеннями інтелектуального розвитку, didactic game, historical concepts, students with intellectual disabilities
Бібліографічний опис
Косенко, Ю. М. Дидактична гра як метод формування історичних понять у розумово відсталих учнів [Текст] : монографія. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – 272 с.