До питання використання LMS Moodle для визначення рівня просторового мислення учнів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ФОП Цьома С. П.
Анотація
У статті описано досвід використання LMS Moodle для діагностики просторового мислення учнів. Наведено якісний аналіз проведеного тестування та виявлено доречність його використання учителем геометрії під час навчального процесу.
The article describes the experience of using LMS Moodle to diagnose spatial thinking of students. The qualitative analysis of the conducted testing is presented and the relevance of its use by the teacher of geometry during the educational process is revealed.
Опис
Ключові слова
просторове мислення учнів, тестування, LMS Moodle, spatial thinking of students, testing, LMS Moodle
Бібліографічний опис
Харченко, В. М. До питання використання LMS Moodle для визначення рівня просторового мислення учнів [Текст] / В. М. Харченко // Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця (НПК-2018) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 7–8 грудня 2017 р., м. Суми : у 2-х частинах / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка [та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – Ч. 1. – С. 177–179.