Шевченкознавчі праці Юрія Ступака

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті розглянуто доробок сумського вченого Юрія Ступака, у якому особливе місце посідає дослідження творчої спадщини Тараса Шевченка в широкому історико-літературному контексті, а також аналіз її фольклорного, педагогічного та краєзнавчого аспектів. Окрему увагу науковець приділив малярській спадщині Т. Шевченка.
The article examines the work of a Sumy scholar Yuriy Stupak, in which a particular place is occupied by his studies of the creative heritage of Taras Shevchenko in a wide historical and literary context, as well as considers this legacy’s folkloric, educational and local history aspects. A separate attention is paid by the scholar to T. Shevchenko’s pictorial heritage.
Опис
Ключові слова
Тарас Шевченко, Taras Shevchenko, Юрій Ступак, Сумщина, шевченкознавство, фольклор, краєзнавство, педагогічні погляди, Yuriy Stupak, Sumshchyna, Shevchenko studies, folklore, local history, pedagogical views
Бібліографічний опис
П’ятаченко, С. В. Шевченкознавчі праці Юрія Ступака [Текст] / С. В. П’ятаченко // Народна творчість та етнографія. – 2017. – № 2 (366). – С. 7–11.