Дослідження стану взаємодії сімей дітей з помірною розумовою відсталістю із фахівцями галузі спеціальної освіти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017-02
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті проаналізовано аспекти взаємодії сімей дітей з помірною розумовою відсталістю із фахівцями галузі спеціальної освіти. Автором обґрунтовано необхідність взаємодії батьків дітей з помірною розумовою відсталістю із фахівцями спеціальних дошкільних закладів щодо формування психологічної готовності до навчання у спеціальному загальноосвітньому закладі; наведено результати діагностики рівня взаємодії родин і спеціальних дитячих садків як головних учасників виховного й освітнього процесу.
The article analyzes aspects of the interaction of families of children with moderate mental retardation with industry experts special education. The author substantiates the necessity of interaction between parents of children with moderate mental retardation with specialists of special preschool institutions in the conditions of formation of psychological readiness for training in special educational institutions; given the diagnosis of the level of interaction of families and special special preschool educational institutions as the main participants in the educational and educational process. Theoretical analysis and interaction aspects of practical experiment to study the interaction of family members of children with moderate mental retardation with experts special education levels and contributed to the definition of the essential characteristics of this interaction. The results of research will be the basis for further development of psycho-pedagogical conditions of formation of psychological readiness of preschool children with moderate mental retardation to learning in a special school.
Опис
Ключові слова
спеціальна психологія, взаємодія, діти з помірною розумовою відсталістю, сім’ї дітей з помірною розумовою відсталістю, спеціальний дошкільний навчальний заклад, special psychologies, children with moderate mental retardation, interaction, family, children with moderate mental retardation, special pre-school educational institution
Бібліографічний опис
Чобанян, А. В. Дослідження стану взаємодії сімей дітей з помірною розумовою відсталістю із фахівцями галузі спеціальної освіти [Текст] / А. В. Чобанян // Вища освіта в Україні у контексті інтеграції до європейського освітнього простору : гуманітарний вісник / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Київ : Гнозис, 2017. – Том VI (74), вип. 37–1. – С. 471–482.