Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/8517
Title: Дослідження стану взаємодії сімей дітей з помірною розумовою відсталістю із фахівцями галузі спеціальної освіти
Other Titles: Research of Interaction of Families of Children with Moderate Mental Retardation with Experts from the Field of Special Education
Authors: Чобанян, Анна Варужанівна
Chobanian, Anna Varuzhanivna
Keywords: спеціальна психологія
взаємодія
діти з помірною розумовою відсталістю
сім’ї дітей з помірною розумовою відсталістю
спеціальний дошкільний навчальний заклад
special psychologies
children with moderate mental retardation
interaction
family
children with moderate mental retardation
special pre-school educational institution
Issue Date: Feb-2017
Citation: Чобанян, А. В. Дослідження стану взаємодії сімей дітей з помірною розумовою відсталістю із фахівцями галузі спеціальної освіти [Текст] / А. В. Чобанян // Вища освіта в Україні у контексті інтеграції до європейського освітнього простору : гуманітарний вісник / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Київ : Гнозис, 2017. – Том VI (74), вип. 37–1. – С. 471–482.
Abstract: У статті проаналізовано аспекти взаємодії сімей дітей з помірною розумовою відсталістю із фахівцями галузі спеціальної освіти. Автором обґрунтовано необхідність взаємодії батьків дітей з помірною розумовою відсталістю із фахівцями спеціальних дошкільних закладів щодо формування психологічної готовності до навчання у спеціальному загальноосвітньому закладі; наведено результати діагностики рівня взаємодії родин і спеціальних дитячих садків як головних учасників виховного й освітнього процесу.
The article analyzes aspects of the interaction of families of children with moderate mental retardation with industry experts special education. The author substantiates the necessity of interaction between parents of children with moderate mental retardation with specialists of special preschool institutions in the conditions of formation of psychological readiness for training in special educational institutions; given the diagnosis of the level of interaction of families and special special preschool educational institutions as the main participants in the educational and educational process. Theoretical analysis and interaction aspects of practical experiment to study the interaction of family members of children with moderate mental retardation with experts special education levels and contributed to the definition of the essential characteristics of this interaction. The results of research will be the basis for further development of psycho-pedagogical conditions of formation of psychological readiness of preschool children with moderate mental retardation to learning in a special school.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/8517
ISSN: 2308-5126
Appears in Collections:Наукові видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття Чобанян А.В..pdf1,21 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.