Про географічний центр Сумської області

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ ім. А. С. Макаренка
Анотація
Проаналізовано різні методи визначення географічних центрів території. З’ясовано переваги і недоліки кожного методу. Визначено координати географічного центру Сумської області.
Different methods of determining the geographic center of the territory are analyzed. Found out the advantages and disadvantages of each method. Determined the coordinates of the geographical center of Sumy region.
Опис
Ключові слова
географія, geography, географічний центр, geographic center, центроїдний метод, centered method, Сумська область, Sumy region
Бібліографічний опис
Корнус, А. О. Про географічний центр Сумської області [Текст] / А. О. Корнус // Наукові записки СумДПУ ім. А. С. Макаренка. Географічні науки. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – Вип. 2. – С. 69–74.