Шкільний підручник: ресурси розвитку творчої особистості (до 30-річчя педагогічної технології "Екологія і діалектика")

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018-11
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ВВП «Мрія»
Анотація
У статті пропонується радикально змінити стиль і вектор націленості шкільних підручників. Нові підручники повинні писатися "під учня" і бути націлені на те, щоб відігравати роль своєрідних "самовчителів" для учнів. Такий підручник стає умовою організації навчання як спільної діяльності вчителя і учня. Розглядається комплекс принципів, орієнтованих на створення підручників нового типу: гуманітаризації, інтеграції, нелінійності, розведення рівнів.
There is suggested to change radically the style and the vector of orientation of school textbooks. The new textbooks should be written for the pupil, and must play the role of some kind of pupil's books for the self-education. This school textbooks is a condition education, as a joint activity of the teacher and student. The article deals with a set of principles aimed at creating a new kind of textbooks humanization, integration, non-linearity, dilution levels.
Опис
Ключові слова
шкільний підручник, розвиток особистості, формування мислення, підручник нового типу, гуманітаризація, інтеграція, нелінійність, розведення рівнів, school textbook, personal development, formation of thought, new type of textbook, humanization, integration, non-linearity, dilution levels
Бібліографічний опис
Тарасова, Т. Б. Шкільний підручник: ресурси розвитку творчої особистості (до 30-річчя педагогічної технології «Екологія і діалектика») [Текст] / Т. Б. Тарасова // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2018» : матеріали ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції, 8–9 листопада 2018 року : у 2-х томах / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут педагогіки АПН України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Державний Університет Кенесо (м. Кенесо, США), Мозирський державний педагогічний університет імені І. П. Шамякина (Бєларусь), Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Факультет математики та інформатики Пловдивського університету імені Паісія Хілендарського (Болгарія), Науково-дослідна лабораторія змісту і методів навчання математики, фізики, інформатики (СумДПУ ім. А. С. Макаренка). – Суми : ВВП «Мрія», 2018. – Том 1. – С. 251–252.