Ознаки діяльнісного підходу до організації навчальних занять з фізики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
1996
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Під час організації навчальних занять потрібно враховувати закономірності людської діяльності (організація навчального процесу як розв'язування різних задач), процесу пізнання (його трифазовий характер). При цьому вчителя потрібно вважати як суб'єктом навчального процесу так і джерелом навчальної інформації.
When organizing training sessions should take into account patterns of human activity (organization of educational process as solving various problems), the process of learning (the three-phase character). This teacher should be considered as subject of the educational process and educational source of information.
Опис
Ключові слова
діяльнісний підхід, пізнання, процес навчання, діяльність, компонент, істотні ознаки, active approach, knowledge, learning, activity, component, essential features
Бібліографічний опис
Каленик, В. І. Ознаки діяльнісного підходу до організації навчальних занять з фізики [Текст] / В. І. Каленик, М. В. Каленик // Діяльнісний підхід у навчально-пошуковому процесі з фізики і математики : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. – Рівне, 1996. – С. 20–21.
Зібрання