Розвиток інтелектуальних вмінь студентів педагогічних спеціальностей на заняттях із методики навчання математики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Визначено важливий засіб формування окремих інтелектуальних умінь студентів - методичні задачі, які розв’язуються на заняттях із методики навчання математики.
The important means of formation of some intellectual abilities of students are defined in the article - the methodical tasks which are solved during the classes of methods of teaching mathematics.
Опис
Ключові слова
інтелектуальні вміння, методична задача, intellectual skills, methodical task
Бібліографічний опис
Прус, А. В. Розвиток інтелектуальних вмінь студентів педагогічних спеціальностей на заняттях із методики навчання математики [Текст] / А. В. Прус // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2011» / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут педагогіки АПН України ; [упорядник О. С. Чашечникова]. – Суми, 2011. – Ч. 2. – С. 59–61.