Dynamics of Intelligence Development in High School Students

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ФОП Цьома С. П.
Анотація
Розглянуто проблеми, пов'язані з вимірюванням показників структури інтелекту старшокласників. Експериментальні дослідження підтвердили дані, що висвітлили значне зростання показників інтелекту після 8-го і 10-го класів. Але, на відміну від загальних (усереднених) даних для всіх типів шкільного профілю, було виявлено, що інтелект учнів математичних збільшується в 9 класі та уповільнюється згодом, але на рівні, вищому, ніж у середньому по школах різних профілів. Експериментальні результати (вибірка більш 3500 учнів) порівнюються з попередніми.
The article discusses challenges related to measurement and use of indices of adolescent intelligence structure. Experimental research confirmed data that highlighted significant increase of intelligence indices after 8th and 11th grade. But, in contrast with general (averaged) data for all types of school profileі, it was revealed that intelligence of math class students quickly increases in 9 grade and slow downs later, but is higher than in general. Experimental results were compared with previous ones (averaged data is captured by more than 3,500 schoolchildren).
Опис
Ключові слова
інтелект, оцінювання, експериментальні дослідження, комп ’ютерні засоби, intelligence, measurement, experimentation, computer tools
Бібліографічний опис
Burov, O. Dynamics of Intelligence Development in High School Students [Текст] / O. Burov // Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця (НПК-2018) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 7–8 грудня 2017 р., м. Суми : у 2-х частинах / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка та ін. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – Ч. 1. – С. 11–12.