Використання засобів фітнесу у процесі фізичної підготовки футболістів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
Кваліфікаційну роботу магістра присвячено оптимізації спортивного тренування футболістів, раціональному вирішенню задач фізичної підготовки у футболі. Аналізом науково-методичної літератури з’ясовано, що у багаторічній підготовці футболістів важливим є змістовна спрямованість тренувального процесу. В роботі теоретично обґрунтовано, розроблено та експериментально перевірено програму фізичної підготовки з використанням засобів фітнесу для студентів групи підвищення спортивної майстерності з футболу.
The master's qualification work is devoted to the optimization of sports training of football players, the rational solution of problems of physical training in football. An analysis of the scientific and methodological literature has shown that in the long-term training of football players, the content orientation of the training process is important. The paper theoretically substantiates, developed and experimentally tested the program of physical training with the use of fitness tools for students of the group to improve sportsmanship in football.
Опис
Ключові слова
фізична підготовка футболістів, фітнес, спортивне тренування, підвищення спортивної майстерності, спеціальна рухова підготовка, physical training of football players, fitness, sports training, improvement of sports skills, special motor training
Бібліографічний опис
Миронов, М. А. Використання засобів фітнесу у процесі фізичної підготовки футболістів [Текст] : магістер. робота / М. А. Миронов ; науковий керівник Д. В. Бермудес. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 90 с.