How Do We Teach 21st Century Learners?

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ФОП Цьома С. П.
Анотація
There is overview of teaching MGT 2250 and MGT 2255 organization with students of Scheller College of Business at Georgia Institute of Technology (USA) during over the past three years in this thesis. This teaching takes into account the peculiarities of modern learners’ (students’) thinking, their interests as well as the requirements of a modern technological society in particular employers. Attention of this teaching is focused on the Excel-based quizzes and the Socratic Method.
У тезах представлено огляд організації роботи зі студентами коледжу бізнесу Шеллера при технологічному інституті Джорджії під час навчання математичній статистиці та економічному моделюванню. При цьому враховано особливості мислення сучасних підлітків, їх інтереси, а також вимоги сучасного технологічного світу, зокрема роботодавців. Увагу зосереджено на використанні постійних опитувань, створених на базі на Exсell, та методі Сократа.
Опис
Ключові слова
modern learners’ (students’), methods of teaching, Excel-based quizzes, Socratic Method, сучасні учні (студенти), методи навчання, опитування, створені на базі Exсell, метод Сократа
Бібліографічний опис
Rudchenko, T. Нow Do We Teach 21st Century Learners? [Text] / T. Rudchenko // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2020» : матеріали ІІІ Міжнародної дистанційної науково-методичної конференції, квітень-травень 2020 р., м. Суми / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут педагогіки АПН України ; [упорядник О. С. Чашечникова]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2020. – С. 55–57.