Недержавна вища школа України кінця XIX – початку XX століття як предмет наукових досліджень

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті розглянута недержавна вища школа України кінця IX - початку XX століття, як предмет наукових досліджень. Автор дослідив дефініцію «недержавна вища школа з історичної точки зору.
Non- state higher education in Ukraine of those periods are researched out in the article. The author is investigated the definition ”non-state higher education” from the historical points of view.
Опис
Ключові слова
недержавна вища школа, громадські та приватні вищі навчальні заклади, вища освіта, історіографія, історико-педагогічна наука, non-state higher education, public and private universities, higher education, historiography, historical and pedagogical science
Бібліографічний опис
Сидоренко, О. Л. Недержавна вища школа України кінця XIX – початку XX століття як предмет наукових досліджень [Текст] / О. Л. Сидоренко // Нові технології навчання : науково-методичний збірник / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – Київ, 2015. – Вип. 86, ч. 1. – С. 145–148.
Зібрання