Фольклористична діяльність П. О. Гнідича

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2003
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація присвячена дослідженню фольклористичної діяльності Павла Гнідича, зокрема аналізові народних пісень і прози із збірника “Матеріали з народної словесності Полтавської губернії” (Полтава,1914-1915), встановленню фактів наукової біографії вченого, а також особливостям його наукового світогляду і зв'язку з українською фольклористикою початку ХХ століття.
The thesis is dedicated to the research of the activity of folklore by Pavlo Gnidych, presented in the collection “Materials of folk literature of the Poltava province”, and also features of his scientific world outlook and tie with history of the Ukrainian folkloristic of the beginning of the ХХth century.
Опис
Ключові слова
фольклорний збірник, folk-lore collection, жанрова специфіка, genre specific, сюжетні групи, plot groups, методика класифікації, method of classification, народна пісня, folk song, народна проза, folk prose
Бібліографічний опис
П'ятаченко, С. В. Фольклористична діяльність П. О. Гнідича [Текст] : автореф. дис. ... канд. філолог. наук : спец. 10.01.07 – фольклористика / П'ятаченко Сергій Васильович ; Міністерство освіти і науки України, Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – 20 с.