On the Move: English for Sophomores

Анотація
Навчальний посібник призначається для студентів 2-го курсу – майбутніх учителів англійської мови. Посібник охоплює такі розмовні теми: «Вибір професії. Педагогічна освіта», «Здоров’я людини», «Спорт та здоровий спосіб життя», «Україна. Захист навколишнього середовища», «Театральне мистецтво» та «Подорожі. Туризм. Екотуризм». Метою посібника є формування у студентів іншомовної комунікативної компетентності відповідно до визначеної програмної тематики. Матеріали посібника є автентичними, тематично об’єднаними та мають лінгвосоціокультурну спрямованість.
The textbook is developed for the second-year students - future English teachers and includes the following topics: “Choosing a career. Pedagogical education "," Health "," Sport and healthy lifestyle "," Ukraine. Environmental Protection "," Theatrical Art "and" Travelingl. Tourism. Ecotourism ". The purpose of the book is to form students' foreign language communicative competence according to the program topics. The materials are authentic and socio-culturally orientated.
Опис
Ключові слова
вибір професії, освіта, здоров’я, спорт, Україна, захист навколишнього середовища, театр, подорожі, екотуризм, choosing a career, education, health, sport, Ukraine, theatre, travelling, ecotourism
Бібліографічний опис
On the Move: English for Sophomores [Text] : навчальний посібник з практичного курсу англійської мови для студентів другого курсу / Ю. В. Коробова, С. М. Коваленко, Г. І. Подосиннікова, Т. В. Давидова, О. А. Свердленко. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2020. – 156 с.