Об’єкти геологічної спадщини Cумської області

Анотація
У статті розглянуто поняття "геологічні об'єкти" та "геосайти" та різні підходи до класифікацій цих об'єктів. Головна увага приділена геосайтам Сумської області, які мають природоохоронний статус та потенційним.
The article considers the concepts of "geological objects" and "geosites" and different approaches to the classification of these objects. The main attention is paid to geosites of Sumy region, which have environmental status and potential.
Опис
Ключові слова
об'єкти геологічної спадщини, геосайти, Сумська область, geological heritage sites, geosites, Sumy region
Бібліографічний опис
Данильченко, О. С. Об’єкти геологічної спадщини Cумської області [Текст] / О. С. Данильченко, О. С. Багмет // Теоретичні та прикладні аспекти досліджень з біології, географії та хімії : матеріали ІV Всеукраїнської наук. конф. студентів та молодих учених, (м. Суми, 29 квітня 2022 р.). – Суми, 2022. – C. 54–58.
Зібрання