Структура і зміст підготовки біатлоністів 15–16 років силової спрямованості у підготовчому періоді

Ескіз недоступний
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
У статті розглянуто основи побудови структури і змісту підготовки біатлоністів силової спрямованості у підготовчому періоді. Було складено структуру підготовчого періоду біатлоністів, яка включала два середні цикли і 5 коротких циклів. Розроблено орієнтовний зміст коротких циклів підготовчого періоду.
Опис
Ключові слова
біатлоністи, структура і зміст підготовки, силова спрямованість, підготовчий період, biathletes, structure and content of training, strength orientation, preparatory period
Бібліографічний опис
Бойко, А. Структура і зміст підготовки біатлоністів 15–16 років силової спрямованості у підготовчому періоді [Текст] / А. Бойко, В. Ворона // Актуальні питання підготовки фахівців фізичної культури та спорту і спортсменів в олімпійських і неолімпійських видах спорту : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Суми, 21жовтня 2022 року / [редкол.: М. О. Лянной, Д. В. Бермудес, В. В. Ворона, Н. А. Кулик та ін.].– Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022. – C. 25–30.