Foreign Prisoners of War in Kyiv Region In 1943-1954 According to the Documents of Ukrainian Archives

dc.contributor.authorChekysh Nazar Viktorovych
dc.contributor.authorЧекиш Назар Вікторович
dc.date.accessioned2024-04-17T11:00:23Z
dc.date.available2024-04-17T11:00:23Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractThe aim of the article is the attribution and characterization of a range of unpublished sources from the archives of Ukraine, which contain information about the situation of prisoners of war of Germany and its allies in Soviet camps on the territory of Kyiv and Kyiv region in 1943–1954. The research methodology is defined by the principles of scientificity, historicism, objectivity and systematicity. The author used the methods of source studies, including archival heuristics, analysis and synthesis of documentary sources. The scientific novelty is in determining the typological and specific composition, content and informational potential of an unpublished array of documents on the history of the regional link of Soviet military captivity in Kyiv region, which are stored in the archives of Ukraine.Conclusions. The identified and systematized array of unpublished sources on the history of the regional branch of the Soviet military captivity in the Kyiv region in 1943–1954 are represented by the directive documents of the top party leadership of the Ukrainian SSR, the government of the republic, regulatory and administrative orders of the NKVD (Ministry of Internal Affairs), records of the Ukrainian Military Intelligence Service, special camps and hospitals, documents of the management entities that used the labour of prisoners of war, the decisions of local authorities on the allocation of buildings and land for the placement of regime facilities and the burial of dead prisoners.Documents that differ in content and are unequal in the degree of informativeness characterize the general directions of the Soviet policy in the field of military prisoners at the final stage of the Second World War and in the post-war period, and on the example of a specific region reflect the steps taken by the authorities aimed at its practical implementation. The content of the studied documents allows us: to identify the general features of the Soviet military captivity system and the peculiarities of its regional branch in the Kyiv region, in particular in the context of the organization, functioning and liquidation of camps and special hospitals for prisoners of war in 1943–1954; to find out the situation of foreign prisoners in the camps of Kyiv and the region, the peculiarities of the regime of detention, material, household, food provision and treatment, etc.
dc.description.abstractМетою статті є атрибуція та характеристика масиву неопублікованих джерел з архівів України, що містять інформацію про становище військовополонених Німеччини та її союзників у радянських таборах на території Києва та столичного регіону в 1943–1954рр. Методологія дослідження окреслена принципами науковості, історизму, об’єктивності та системності. Автор використав методи джерелознавства, зокрема архівної евристики, аналізу та синтезу документальних джерел. Наукова новизна полягає у визначенні типологічно-видового складу, змістового наповнення та інформаційного потенціалу неопублікованого масиву документів з історії регіональної ланки радянського військового полону на Київщині, що зберігаються в архівах України. Висновки. Виявлений та систематизований масив неопублікованих джерел з історії регіональної ланки радянського військового полону 1943-1954рр. на Київщині репрезентують директивні документи вищого партійного керівництва УРСР, уряду республіки, нормативно-розпорядчі приписи НКВС (МВС), діловодство УПВІ, окремих таборів і спецшпиталів, документи господарюючих суб’єктів, що використовували працю військовополонених, рішення місцевих органів влади про відведення будівель і землі для розміщення режимних об’єктів і поховання померлих бранців. Різні за змістом і неоднакові за ступенем інформативності, ці документи характеризують загальні напрямки радянської політики в сфері військового полону на завершальному етапі Другої світової війни та в повоєнний період і на прикладі конкретного регіону відображають кроки влади спрямовані на її практичну реалізацію. Зміст опрацьованих документів дозволяє: виявити загальні риси системи радянського військового полону та особливості її регіональної ланки на Київщині, зокрема в контексті організації, функціонування та ліквідації таборів і спеціальних шпиталів для військовополонених у 1943-1954рр.; з’ясувати становище іноземних бранців у таборах Києва та області, особливості режиму утримання, матеріального, побутового, харчового забезпечення та лікування тощо.
dc.identifier.citationChekysh N. Foreign Prisoners of War in Kyiv Region In 1943-1954 According to the Documents of Ukrainian Archives [Теxt] / N. Chekysh // Консенсус : науковий журнал / Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка. – 2024. – № 1. – С. 164–175. – DOI: 10.31110/consensus/2024-01/164-175
dc.identifier.doi10.31110/consensus/2024-01/164-175
dc.identifier.orcid0009-0000-0888-2456
dc.identifier.urihttps://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/14572
dc.language.isoen
dc.subjectarchival documents
dc.subjectprisoners of war
dc.subjectSoviet prisoners of war
dc.subjectKyiv
dc.subjectKyiv region
dc.subjectcemeteries of prisoners of war
dc.subjectcamps
dc.subjectspecial hospitals
dc.subjectархівні документи
dc.subjectвійськовополонені
dc.subjectрадянський військовий полон
dc.subjectКиїв
dc.subjectКиївська область
dc.subjectкладовища військовополонених
dc.subjectтабори
dc.subjectспеціальні шпиталі
dc.titleForeign Prisoners of War in Kyiv Region In 1943-1954 According to the Documents of Ukrainian Archives
dc.title.alternativeІноземні військовополонені на Київщині у 1943-1954 роках за документами українських архівів
dc.typeArticle
dc.udc.udc94:355.257.7-054.6]:930.25(477.41)«1943/1954»
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
Chekysh Nazar Viktorovych.pdf
Розмір:
279.9 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
2.9 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Зібрання