Атлас сільського господарства Сумської області

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
CумДПУ імені А.С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства
Анотація
Видання у картографічній формі передає головні особливості природних умов розвиту сільського господарства, територіальну структуру його головних галузей – рослинництва і тваринництва. Атлас призначений для географів, економістів, вчителів, працівників сільського господарства, органів державної влади та місцевого самоврядування, викладачів та студентів закладів вищої освіти.
The publication in cartographic form conveys the main features of the natural conditions for the development of agriculture and the territorial structure of its main industries - crop production and animal husbandry. The atlas is intended for geographers, economists, teachers, agricultural workers, public authorities and local governments, teachers and students of higher educational institutions.
Опис
Географічний атлас
Ключові слова
сільське господарство, agriculture, географічний атлас, geographical atlas, Сумська область, Sumy region
Бібліографічний опис
Корнус, А. О. Атлас сільського господарства Сумської області [Електронний ресурс] : географічний атлас / А. О. Корнус ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; Сумський відділ Українського географічного товариства. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. – 1 ел. опт. диск (CD-ROM). – ISBN 978-966-698-278-3.