Курсова робота як різновид науково-дослідної діяльності студентів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Публікація присвячена проблемам, які виникають у студентів під час виконання такого різновиду самостійної дослідницької діяльності, як курсова робота.
The publication focuses on problems that arise for students during the implementation of such a variety of independent scientific research activities, such as course paper.
Опис
Ключові слова
independent research, professional thinking, professional reflection, professional components of the individuality of the specialist, самостійна дослідницька діяльність, професійне мислення, професійна рефлексія, професійні складові особистості фахівця
Бібліографічний опис
Пухно, С. В. Курсова робота як різновид науково-дослідної діяльності студентів [Текст] / С. В. Пухно // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2011» / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут педагогіки АПН України ; [упорядник О. С. Чашечникова]. – Суми, 2011. – Ч. 2. – С. 61–63.