Лінгвостилістичні засоби створення ефекту ілюзорності світу в романі Ф. К. Діка «Убік» та особливості їх перекладу українською мовою

Анотація
У магістерський роботі виокремлено семантичні домінанти, розглянуто виразні засоби та стилістичні прийоми створення ефекту ілюзорності світу в романі Ф. К. Діка «Убік», а також способи та особливості їх перекладу українською мовою.
The master’s graduation project considers the semantic dominants, expressive means and stylistic methods of creating the effect of illusiveness of the world in Ph. K. Dick's novel "Ubik" and peculiarities of their translation into Ukrainian, in particular.
Опис
Ключові слова
наукова фантастика, ефект ілюзорності світу, засоби стилістичного синтаксису, стилістична семасіологія, перекладацькі трансформації, science fiction, effect of illusiveness of the world, means of stylistic syntax, stylistic semasiology, translation techniques
Бібліографічний опис
Кривошия, К. С. Лінгвостилістичні засоби створення ефекту ілюзорності світу в романі Ф. К. Діка «Убік» та особливості їх перекладу українською мовою [Текст] : магістер. робота / К. С. Кривошия ; науковий керівник С. Ф. Алексенко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 76 с.