Фізична підготовка студентів групи ПСМ з футзалу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
У статті розглядається питання фізичного вдосконалення студентів групи підвищення спортивної майстерності «Футзал» під час навчання у закладі вищої освіти. Автором запропоновано комплекс засобів щодо покращення як загальної фізичної, так і спеціальної фізичної підготовки протягом річного циклу, що буде підґрунтям для подальших успіхів у змаганнях проти суперників.
At the article, the nutrition of the physical education of students in the group of advanced sportsmanship "Futsal" is considered. The author has proposed a complex of measures to improve both the general physical and special physical training of the river cycle, which will be the ground for further success in the minds of superniks.
Опис
Ключові слова
студент, футзал, тренувальний процес, фізична підготовка, student, futsal, training process, physical training
Бібліографічний опис
Кірюшко, Я. Фізична підготовка студентів групи ПСМ з футзалу [Текст] / Я. Кірюшко, Н. Кулик // Актуальні питання підготовки фахівців фізичної культури та спорту і спортсменів в олімпійських і неолімпійських видах спорту : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Суми, 21жовтня 2022 року / [редкол.: М. О. Лянной, Д. В. Бермудес, В. В. Ворона, Н. А. Кулик та ін.].– Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022. – C. 88–96.