Діяльність Попівської академії у контексті зародження народознавчої думки на Слобожанщині у кінці XVІІІ – поч. XIX ст.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Стаття присвячена народознавчому аспекту діяльності культурно-освітнього гуртка, який діяв наприкінці XVІІІ – поч. XIX ст. на хуторі Попівка неподалік Сум під керівництвом О. Паліцина і сприяв поширенню просвітницьких ідей в широкі верстви населення та зародженню народознавчої думки на Слобожанщині.
The article deals with the ethnology aspect of cultural and educational group, which operated in the Late Eighteenth and Early Nineteenth Centuries in Popivka near Sumy led by Oleksander Palitsyn and contributed to the spread of ideas of enlightenment among the general population and the birth of ethnology thought in Slobozhanshchyna.
Опис
Ключові слова
гурток, group, просвітництво, Паліцин, Богданович, Каразін, народознавство, education, Palitsyn, Bohdanovych, Karazin, ethnology
Бібліографічний опис
П’ятаченко, С. В. Діяльність Попівської академії у контексті зародження народознавчої думки на Слобожанщині у кінці XVІІІ – поч. XIX ст. [Текст] / С. В. П’ятаченко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки». – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – Вип. 22. – С. 75–80.