Особливості використання спеціальних засобів у підготовці біатлоністів юного віку

Ескіз недоступний
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
У статті розглянуто особливості використання спеціальних засобів у підготовці біатлоністів юного віку у підготовчому періоді в межах розробленої методики. Визначено, що використання спеціальних засобів у підготовці юних біатлоністів потребує особливої уваги тренера.
The article examines the peculiarities of the use of special means in the training of young biathletes in the preparatory period within the framework of the developed methodology. It was determined that the use of special equipment in the training of young biathletes requires special attention of the coach.
Опис
Ключові слова
біатлоністи, спеціальні засоби, методика, biathletes, special means, methodology
Бібліографічний опис
Кошман, В. Особливості використання спеціальних засобів у підготовці біатлоністів юного віку [Текст] / В. Кошман, В. Ворона // Актуальні питання підготовки фахівців фізичної культури та спорту і спортсменів в олімпійських і неолімпійських видах спорту : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Суми, 21жовтня 2022 року / [редкол.: М. О. Лянной, Д. В. Бермудес, В. В. Ворона, Н. А. Кулик та ін.].– Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022. – C. 103–108.