Реалізація міжпредметних зв’язків при виконанні студентами індивідуальних завдань з історії математики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
В статті обґрунтовано можливість та доцільність реалізації міжпредметних зв’язків курсів історії математики та методики навчання математики при виконанні студентами індивідуальних завдань з історії математики. Наведено можливу структуру такого завдання.
Possibility and suitability of realization of connections between history of mathematics and methods of teaching mathematics during doing individual tasks on the history of mathematics by students are grounded in the article. The possible structure of the task is resulted.
Опис
Ключові слова
історія математики, методика навчання математики, індивідуальні завдання, history of mathematics, methods of teaching mathematics, individual tasks
Бібліографічний опис
Розуменко, А. О. Реалізація міжпредметних зв’язків при виконанні студентами індивідуальних завдань з історії математики [Текст] / А. О. Розуменко // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2011» / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут педагогіки АПН України ; [упорядник О. С. Чашечникова]. – Суми, 2011. – Ч. 2. – С. 63–64.