Academic Writing: the Basic

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ФОП Цьома С. П.
Анотація
У посібнику систематизовано лексичні одиниці, що відображають ключові категорії, які використовуються при написанні наукових статей та дисертації. Класифіковано статті відповідно до наукових напрямів, які можуть бути використані для розвитку та перевірки рівня сформованоситі реферативних умінь. Підібрано тексти для визначення рівня сформованості лексичної та граматичної компетентності. Посібник адресовано магістрам та аспірантам немовних спеціальностей.
Lexical units that reflect kye categories, which are used for articles writing are systematized. Articles are classified according to scientific directions, which can be used for development and checking skills of articles analysis. The texts are selected for cheking the level of lexical and grammar competences formation. The manual is addressed for masters and postgraduates.
Опис
Ключові слова
academic writing, post-graduate, manual thess, article, академічне письмо, аспірант, посібник, дисертація, стаття
Бібліографічний опис
Klochko, L. I. Academic Writing: the Basics [Text] : manual / L. I. Klochko, O. O. Terenko ; Ministry of Education and Science of Ukraine, Sumy State Teacher's Training University named after A. S. Makarenko. – Sumy : [Sumy State Teacher's Training University named after A. S. Makarenko], 2019. – 88 р.