Методичні рекомендації до польової навчальної практики з геології на околицях м.Суми

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2002
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
CумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
У методичних вказівках розкриваються основні питання, пов’язані з організацією та проведенням навчальної польової практики з геології. Для студентів-заочників географічної спеціальності природничо-географічного факультету.
The guidelines reveal the main issues related to the organization and conduct of educational field practice in geology. For part-time students of the geographical specialty of the Faculty of Natural Sciences and Geography.
Опис
Ключові слова
геологія, geology, польова практика, field practice, методичні вказівки, methodical instructions
Бібліографічний опис
Крейденков, Г. П. Методичні рекомендації до польової навчальної практики з геології на околицях м. Суми для студентів-заочників географічного відділення [Текст]. – Суми : Сумський державний педагогічний університет, 2002. − 49 с.