Актуальність формування компетентності у професійно спрямованому англомовному монологічному мовленні майбутніх хореографів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
Анотація
Висвітлюється професійно спрямований підхід до формування компетентності у англомовному монологічному мовленні, який передбачає підготовку майбутніх хореографів до іншомовного спілкування в конкретних професійних, ділових, наукових сферах, а також у ситуаціях із урахуванням особливостей професійного мислення. Розкриваються основні комунікативні ситуації, в рамках яких має формуватися іншомовна комунікативна компетентність майбутніх хореографів у монологічному мовленні.
The professionally oriented approach to the formation of competence in the English monologue speech, which involves the preparation of future choreographers for foreign language communication in specific professional, business, scientific spheres, as well as in situations taking into account the peculiarities of professional thinking, is covered. The main communicative situations are revealed, within the framework of which the communicative competence of future choreographers in the monologue broadcast should be formed.
Опис
Ключові слова
монологічне мовлення, monologue broadcasting, хореограф, choreographer
Бібліографічний опис
Повалій, Т. Л. Актуальність формування компетентності у професійно спрямованому англомовному монологічному мовленні майбутніх хореографів [Текст] / Т. Л. Повалій // Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті європейської інтеграції : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції із залученням веб-ресурсів. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2017.