Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/3218
Title: Актуальність формування компетентності у професійно спрямованому англомовному монологічному мовленні майбутніх хореографів
Other Titles: Actuality of the Formation of Competence in the Professionally Directed English Language Monologue of Future Choreographers
Authors: Повалій, Тетяна Леонідівна
Povalii, Tetiana Leonidivna
Keywords: монологічне мовлення
monologue broadcasting
хореограф
choreographer
Issue Date: 2017
Publisher: Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
Citation: Повалій, Т. Л. Актуальність формування компетентності у професійно спрямованому англомовному монологічному мовленні майбутніх хореографів [Текст] / Т. Л. Повалій // Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті європейської інтеграції : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції із залученням веб-ресурсів. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2017.
Abstract: Висвітлюється професійно спрямований підхід до формування компетентності у англомовному монологічному мовленні, який передбачає підготовку майбутніх хореографів до іншомовного спілкування в конкретних професійних, ділових, наукових сферах, а також у ситуаціях із урахуванням особливостей професійного мислення. Розкриваються основні комунікативні ситуації, в рамках яких має формуватися іншомовна комунікативна компетентність майбутніх хореографів у монологічному мовленні.
The professionally oriented approach to the formation of competence in the English monologue speech, which involves the preparation of future choreographers for foreign language communication in specific professional, business, scientific spheres, as well as in situations taking into account the peculiarities of professional thinking, is covered. The main communicative situations are revealed, within the framework of which the communicative competence of future choreographers in the monologue broadcast should be formed.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/3218
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тези_Повалій.pdf126,4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.