Тональні параметри інтонаційного оформлення міських пейзажних описів англомовної художньої прози

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Стаття присвячена дослідженню тональних параметрів в інтонаційному оформленні міських пейзажних описів англомовної художньої прози. Описані результати інструментального аналізу: варіювання швидкості зміни руху частоти основного тону, тонального інтервалу й тонального діапазону в описових фрагментах.
The article advances the investigation of pitch parameters in the intonation of English urban landscape descriptions. In the paper the results of instrumental analysis of speed changes in basic tone movement direction, pitch interval and range in descriptive fragments are ascertained.
Опис
Ключові слова
англомовна художня проза, міські пейзажні описи, тональний діапазон, тональний інтервал, частота основного тону, basic tone movement direction, English prose, pitch interval, pitch range, urban landscape descriptions
Бібліографічний опис
Гуменюк, І. Л. Тональні параметри інтонаційного оформлення міських пейзажних описів англомовної художньої прози [Текст] / І. Л. Гуменюк // Одеський лінгвістичний збірник : науково-практичний журнал. – 2017. – Вип. 10, т. 1. – С. 45–49.
Зібрання