Педагогічна проблема формування маркетингової культури майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи та шляхи її розв’язання

Ескіз недоступний
Дата
2016-12
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Херсонський державний університет
Анотація
В даній статті визначається місце маркетингової культури в структурі професійно важливих якостей особистості фахівця готельно-ресторанної справи; аналізуються різноманітні підходи до розкриття сутності маркетингової культури фахівця; обґрунтована модель процесу формування маркетингової культури майбутніх фахівців сфери обслуговування у ВНЗ. Також теоретично обґрунтовано взаємозв’язок структурних компонентів маркетингової культури майбутнього менеджера сфери обслуговування та критерії її оцінювання.
This article focuses on identifying the place of marketing culture in the structure of professionally important qualities of the personality of a specialist in the hotel and catering industry; analysis of various approaches to uncovering the essence of marketing culture of a specialist; provision of a rationale for the model of formation process of marketing culture of future specialists in the sphere of service sector in higher educational establishments. Moreover, the interconnection of structural components of marketing culture of a future manager in the sphere of service sector and criteria for its assessment are justified.
Опис
Ключові слова
маркетинг, туризм, сфера обслуговування, педагогічна модель, педагогічна проблема, маркетингова культура, педагогічний процес, компоненти маркетингової культури, marketing, tourism, service sector, pedagogical model, pedagogical problem marketing culture, pedagogical process, components of marketing culture
Бібліографічний опис
Коваленко, О. В. Педагогічна проблема формування маркетингової культури майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи та шляхи її розв’язання [Текст] / О. В. Коваленко // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Херсонський державний університет. – Херсон, 2016. – №74 (LXXIV), Том 2. – С. 132–136.
Зібрання