Методична компетентність вчителя: зміст поняття

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
В статті проаналізовано трактування поняття «методична компетентність вчителя» та поданий перелік методичних компетенцій майбутнього вчителя математики початкової школи.
The paper analyzes the interpretations of the concept «didactic competence of the teacher» and a list of teaching competencies of future teachers of elementary school mathematics.
Опис
Ключові слова
професійна компетентність, методична компетентність, professional competence, methodological competence
Бібліографічний опис
Цимбалюк, Я. С. Методична компетентність вчителя: зміст поняття [Текст] / Я. С. Цимбалюк // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2011» / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут педагогіки АПН України ; [упорядник О. С. Чашечникова]. – Суми, 2011. – Ч. 2. – С. 76–78.