Провідні мотиви та шляхи стимулювання мотивації пізнавальної діяльності майбутніх учителів математики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Представлено результати дослідження провідних мотивів пізнавальної діяльності майбутніх учителів математики. Розглянуто шляхи стимулювання мотивації пізнавальної діяльності студентів.
The results of investigation of motives for learning of future teachers of mathematics. The ways of stimulating motivation learning of students.
Опис
Ключові слова
провідні мотиви пізнавальної діяльності, майбутній учитель математики, leading reasons of cognitive activity, future teacher of mathematics
Бібліографічний опис
Наконечна, Л. Й. Провідні мотиви та шляхи стимулювання мотивації пізнавальної діяльності майбутніх учителів математики [Текст] / Л. Й. Наконечна // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2011» / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут педагогіки АПН України ; [упорядник О. С. Чашечникова]. – Суми, 2011. – Ч. 2. – С. 53–55.