Штучні водойми України: кількісна характеристика

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-04
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
У статті розглянуто кількісні характеристики (площа водної поверхні та об'єм води) водосховищ та ставків України. Проведений кількісний аналіз водосховищ та ставків України доводить велику їх кількість (водосховищ 1103, ставків 50793) із значною площею та об’ємом води, але їх стан викликає занепокоєння.
Quantitative characteristics (water surface area and water volume) of reservoirs and ponds in Ukraine are considered in the article. The conducted quantitative analysis of reservoirs and ponds of Ukraine proves their large number (1,103 reservoirs, 50,793 ponds) with a significant area and volume of water, but their condition causes concern.
Опис
Ключові слова
штучні водойми, artificial reservoirs, водосховища, reservoirs, ставки, ponds, Україна, Ukraine
Бібліографічний опис
Шершак М. О. Штучні водойми України: кількісна характеристика [Текст] / М. О. Шершак, О. С. Данильченко // Теоретичні та прикладні аспекти досліджень з біології, географії та хімії : матеріали ІV Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих учених, м. Суми, 29 квітня 2022 р. – Суми : CумДПУ імені А.С. Макаренка, 2022. – С. 82–86.