Геоморфологічна будова Сумської області

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2006
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
CумДПУ імені А.С. Макаренка
Анотація
У методичних вказівках розкриваються основи геоморфологічного районування, подана морфографічна характеристика поверхні області, геоморфологічна будова її території, охарактеризовано морфоскульптури і сучасні екзогенні геоморфологічні процеси, розроблено геоморфологічні екскурсії. Для вчителів географії загальноосвітніх шкіл, студентів та магістрантів географічних спеціальностей.
The methodical instructions reveal the basics of geomorphological zoning, the morphographic characteristics of the surface of the region, the geomorphological structure of its territory, the morphosculptures and modern exogenous geomorphological processes are characterized, the geomorphological excursions are developed. For teachers of geography of secondary schools, students and undergraduates of geographical specialties.
Опис
Ключові слова
геоморфологічна будова, geomorphological structure, Сумська область, Sumy region, рельєф, relief
Бібліографічний опис
Геоморфологічна будова Сумської області [Текст] : методичні вказівки для студентів природничо-географічного факультету / уклад.: А. О. Корнус, В. В. Чайка. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2006. – 36 с.