Трансляційно-публічний аспект культури професійного спілкування державних службовців

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Херсонський державний університет
Анотація
Стаття присвячена аналізу результатів емпіричного дослідження особливостей структурних компонентів трансляційно-публічного аспекту культури професійного спілкування державних службовців: психологічної готовності, психологічної підготовленості та акмеологічних інваріантів професіоналізму особистості. Порівнюються показники діагностики даних структурних компонентів трансляційно-публічного аспекту культури професійного спілкування у державних службовців з різним досвідом професійної діяльності.
The article is devoted to the analysis of the empirical research results of the structural component’s features of the broadcasting-public aspect of the civil servant’s professional communication culture: psychological readiness, psychological preparedness and acmeological invariants of the personality’s professionalism. The indicators of the data diagnostics of the structural components of the broadcasting-public aspect of the professional communication culture among civil servants with different professional experience are compared.
Опис
Ключові слова
культура професійного спілкування, державні службовці, трансляційно-публічний аспект, психологічна готовність, психологічна підготовленість, акмеологічні інваріанти професіоналізму особистості, professional communication culture, civil servant`s, broadcasting-public aspect, psychological readiness, psychological preparedness, acmeological invariants of the professionalism
Бібліографічний опис
Улунова, Г. Є. Трансляційно-публічний аспект культури професійного спілкування державних службовців [Текст] / Г. Є. Улунова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : «Психологічні науки». – Херсон : Херсонський державний університет, 2017. – Вип. № 5. – Т. 1. – C. 195–203.
Зібрання