Вплив занять ритмічною гімнастикою на фізичний розвиток жінок молодого віку в процесі занять в оздоровчих клубах

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
У кваліфікаційній роботі магістра проаналізовано наукову та методичну літературу з проблеми дослідження. Розроблений та впроваджений комплекс вправ ритмічної гімнастики для жінок молодого віку у процесі занять в оздоровчих клубах. Досліджено вплив ритмічної гімнастики на фізичний розвиток жінок молодого віку у процесі занять в оздоровчих клубах.
In the qualification work of the master the scientific and methodical literature on the problem of research is analyzed. A set of rhythmic gymnastics exercises for young women in the process of training in health clubs has been developed and implemented. The influence of rhythmic gymnastics on the physical development of young women in the process of training in health clubs has been studied.
Опис
Ключові слова
фізичне виховання, ритмічна гімнастика, жінки молодого віку, фізичний розвиток, physical education, rhythmic gymnastics, young women, physical development
Бібліографічний опис
Ємельяненко, І. В. Вплив занять ритмічною гімнастикою на фізичний розвиток жінок молодого віку в процесі занять в оздоровчих клубах [Текст] : магістер. робота / І. В. Ємельяненко ; науковий керівник Д. І. Балашов. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 58 с.