Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків географії для 9 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018-09
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ТОВ "Видавнича група "Шкільний світ"
Анотація
У статті подано календарно-тематичне планування уроків географії в 9 класі спеціальної школи. Здійснено розподіл програмового матеріалу за окремими темами уроків, визначено місце та зміст практичних робіт курсу "Географія України".
The article presents the calendar-thematic planning of geography classes in the 9th form of a special school. Distribution of the program material on the separate themes of lessons has been made, the place and content of the practical works of the course "Geography of Ukraine" have been determined.
Опис
Курс «Географія України», що вивчається у 9-му класі, на сьогодні залишає за собою одне із провідних місць у формуванні особистості громадянина України, забезпечуючи вивчення рідного довкілля і сприяючи розвитку етнічного, територіального, державницького патріотизму. Представлене календарно-тематичне планування уроків з курсу «Географія України» в 9 класі спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку забезпечує виконання в повному обсязі змістовних ліній навчальної програми з географії. Розраховане на використання педагогами під час підготовки до проведення уроків і у кожному випадку його слід розглядати як додатковий матеріал, призначений для творчого осмислення й опрацювання відповідно до особливостей учнів конкретного класу, власного педагогічного досвіду та методичного стилю педагога.
Ключові слова
календарно-тематичне планування, географія України, діти з порушеннями інтелектуального розвитку, calendar-thematic planning, geography of Ukraine, children with intellectual disabilities
Бібліографічний опис
Одинченко, Л. К. Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків з географії для 9 класів в спеціальних ЗНЗ для дітей з порушеннями розумового розвитку [Текст] / Л. К. Одинченко, Т. Ю. Скиба // Дефектолог. – 2018. – № 8. – С. 27–31.