Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/7404
Title: Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків географії для 9 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку
Other Titles: Oriental Calendar-thematic Planning of Geography Lessons for 9 Classes of Special General Educational Institutions for Children with Integrated Integral Development
Authors: Скиба, Тетяна Юріївна
Одинченко, Лариса Костянтинівна
Skyba, Tetiana Yuriivna
Odynchenko, Larysa Kostiantynivna
Keywords: календарно-тематичне планування
географія України
діти з порушеннями інтелектуального розвитку
calendar-thematic planning
geography of Ukraine
children with intellectual disabilities
Issue Date: Sep-2018
Publisher: ТОВ "Видавнича група "Шкільний світ"
Citation: Одинченко, Л. К. Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків з географії для 9 класів в спеціальних ЗНЗ для дітей з порушеннями розумового розвитку [Текст] / Л. К. Одинченко, Т. Ю. Скиба // Дефектолог. – 2018. – № 8. – С. 27–31.
Abstract: У статті подано календарно-тематичне планування уроків географії в 9 класі спеціальної школи. Здійснено розподіл програмового матеріалу за окремими темами уроків, визначено місце та зміст практичних робіт курсу "Географія України".
The article presents the calendar-thematic planning of geography classes in the 9th form of a special school. Distribution of the program material on the separate themes of lessons has been made, the place and content of the practical works of the course "Geography of Ukraine" have been determined.
Description: Курс «Географія України», що вивчається у 9-му класі, на сьогодні залишає за собою одне із провідних місць у формуванні особистості громадянина України, забезпечуючи вивчення рідного довкілля і сприяючи розвитку етнічного, територіального, державницького патріотизму. Представлене календарно-тематичне планування уроків з курсу «Географія України» в 9 класі спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку забезпечує виконання в повному обсязі змістовних ліній навчальної програми з географії. Розраховане на використання педагогами під час підготовки до проведення уроків і у кожному випадку його слід розглядати як додатковий матеріал, призначений для творчого осмислення й опрацювання відповідно до особливостей учнів конкретного класу, власного педагогічного досвіду та методичного стилю педагога.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/7404
Appears in Collections:Навчальні видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Календарно-тематичне планування.pdf262,26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.