Корекція заїкання у дітей за домомогою акупресури (точкового масажу)

Анотація
У методичному посібнику подано науково-теоретичні відомості про клініко-фізіологічні характеристики заїкання. Висвітлено історико-фізіологічні аспекти акупресури (точкового масажу) й особливості корекції заїкання у дітей за допомогою акупресури.
The manual provides scientific and theoretical information about the clinical and physiological characteristics of stuttering. The historical and physiological aspects of acupressure (acupressure) and features of stuttering correction in children with acupressure are highlighted.
Опис
Ключові слова
заїкання, акупресура, етіологія, патогенез, симптоматика, корекційно-педагогічна, робота, stuttering, acupressure, etiology, pathogenesis, symptoms, correctional and pedagogical work
Бібліографічний опис
Кравченко А. І. Корекція заїкання у дітей за домомогою акупресури (точкового масажу) [Текст] : методичний посібник / А. І. Кравченко, Л. В. Мороз, Л. Л. Стахова, І. В. Кравченко ; Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут фізичної культури. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2021. – 85 с.