Навчальні видання

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 8 з 8
 • Документ
  Застосування гімнастичних вправ та аутогенного тренування при корекції заїкання у дітей
  (CумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023) Кравченко Анатолій Іванович; Kravchenko Anatolii Ivanovych; Кравченко Ірина Вікторівна; Kravchenko Iryna Viktorivna
  У методичному посібнику висвітлено питання про клініко-фізіологічну характеристику заїкання та подано сучасні погляди щодо його подолання. Розглянуто засоби комплексної корекції заїкання в системі логопедичної роботи. Окремо наведено методику гімнастичних вправ, застосування ігрових дихальних вправ, фонаційної гімнастики й аутогенного тренування.
 • Документ
  Корекція дизартрії у дітей за допомогою акупресури (точкового масажу)
  (ФОП Цьома, 2021) Кравченко Анатолій Іванович; Kravchenko Anatolii Ivanovych; Мороз Людмила Василівна; Moroz Liudmyla Vasylivna; Стахова Лариса Львівна; Stakhova Larysa Lvivna; Кравченко Ірина Вікторівна; Kravchenko Iryna Viktorivna
  У методичному посібнику висвітлено питання про клініко-фізіологічні характеристики дизартрії та подано сучасні погляди щодо її подолання за допомогою акупресури (точкового масажу).
 • Документ
  Корекція заїкання у дітей за домомогою акупресури (точкового масажу)
  (ФОП Цьома, 2021) Кравченко Анатолій Іванович; Kravchenko Anatolii Ivanovych; Мороз Людмила Василівна; Moroz Liudmyla Vasylivna; Стахова Лариса Львівна; Stakhova Larysa Lvivna; Кравченко Ірина Вікторівна; Kravchenko Iryna Viktorivna
  У методичному посібнику подано науково-теоретичні відомості про клініко-фізіологічні характеристики заїкання. Висвітлено історико-фізіологічні аспекти акупресури (точкового масажу) й особливості корекції заїкання у дітей за допомогою акупресури.
 • Документ
  Корекція афазії у дітей за допомогою акупресури (точкового масажу)
  (ФОП Цьома, 2021) Кравченко Анатолій Іванович; Kravchenko Anatolii Ivanovych; Мороз Людмила Василівна; Moroz Liudmyla Vasylivna; Стахова Лариса Львівна; Stakhova Larysa Lvivna; Кравченко Ірина Вікторівна; Kravchenko Iryna Viktorivna
  У методичному посібнику висвітлено питання про клініко-фізіологічні характеристики афазії, корекційно-педагогічну роботу з її подолання та застосування акупресури (точкового масажу) при афазії.
 • Документ
  Корекція ринолалії у дітей за допомогою акупресури (точкового масажу)
  (ФОП Цьома, 2021) Кравченко Анатолій Іванович; Kravchenko Anatolii Ivanovych; Мороз Людмила Василівна; Moroz Liudmyla Vasylivna; Стахова Лариса Львівна; Stakhova Larysa Lvivna; Кравченко Ірина Вікторівна; Kravchenko Iryna Viktorivna
  У методичному посібнику висвітлено питання про клініко-фізіологічні характеристики ринолалії та подано сучасні погляди щодо її подолання за допомогою акупресури (точкового масажу).
 • Документ
  Modernization of Education in the Context of Informatization and Automation
  (2021-04-30) Moroz Liudmyla; Shabelnyk Tetiana; Zelinska-Liubchenko Kateryna Oleksandrivna; Varakuta Volodymyr; Push Olena; Vysochan Lesia; Blahun Nataliia; Мороз Людмила Василівна; Шабельник Тетяна; Зелінська-Любченко Катерина Олександрівна; Варакута Володимир; Пуш Олена; Височан Леся; Благун Наталія
  The article studies the implementation of automation in the education process as a convenient interface of a document management system, on the one hand, which makes it easy to navigate the program, requiring from the user only a small amount of any special skills in working with electronic computers, on the other hand, it provides to the user operational information about all the data of interest to him, taking into account the access rights given to this or that information, stored in the enterprise database.
 • Документ
  Особливості впровадження інклюзивної форми навчання у сільській місцевості
  (ПП Лисенко М. М., 2018-11-07) Мороз Людмила Василівна; Moroz Liudmyla Vasylivna; Колибіна Лариса Василівна; Kolybina Larysa Vasylivna
  Стаття присвячена актуальній проблемі впровадження інклюзивної форми навчання у сільських школах на прикладі Краснопільського району Сумської області та висвітленню особливостей цього процесу. Забезпечення доступу до якісної освіти дітям із психофізичними вадами не залежно від їх територіальної приналежності є пріоритетним завданням реформування освітньої системи та важливим чинником оптимізації освітнього процесу в сільській місцевості. Автори наголошують, що освіта таких дітей, здебільшого, відбувається шляхом індивідуального навчання в домашніх умовах або в закладах інтернатного типу, а це значно посилює їх сегрегацію та ускладнює соціальну інтеграцію. Виявлено основні перешкоди ефективного впровадження інклюзії, серед яких: упередженість поглядів батьків «особливих» та нормотипових дітей, недостатня інклюзивна компетентність педагогічних працівників, не відпрацьованість механізмів співпраці учасників інклюзивного процесу.
 • Документ
  Супровід розвитку усного мовлення в дітей передшкільного віку зі зниженим слухом в умовах сімейного виховання
  (ПП "Медобори - 2006", 2019-06-10) Мороз Людмила Василівна; Moroz Liudmyla Vasylivna; Рудих Алла Борисівна; Rudykh Alla Borysivna
  У статті здійснено спробу визначити сутність супроводу розвитку усного мовлення в дітей зі зниженим слухом, виокремити та схарактеризувати складові компоненти цього процесу. Доведена значимість і роль сім’ї як первинного осередку навчання та виховання дитини зі зниженим слухом, яка має сприяти її мовленнєвому розвитку та інтеграції у суспільство. Автори визначають, що супровід розвитку усного мовлення являє собою цілеспрямовану, послідовну та безперервну діяльність у спеціально організованих умовах, відповідно до психофізичних та індивідуальних особливостей дитини. Основою цього процесу автори вважають системну, багатоскладову, узгоджену роботу фахівця (сурдопедагога, логопеда) та сім’ї дитини. На думку авторів, така взаємодія у системі «педагог-дитина-сім’я» повинна відбуватись через реалізацію складових компонентів супроводу, серед яких: організований розвиток усного мовлення за участі фахівця і батьків, консультативна допомога сім’ї, належна організація життєвого простору та мовленнєвого оточення дитини.