Узагальнений план діяльності з вивчення фізичних величин у 7 - 8 класах

Вантажиться...
Ескіз
Дата
1999
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
До одного з важливих компонентів змісту шкільного курсу фізики відносяться фізичні величини, формування понять багатьох з них відбувається на першому ступені навчання, тобто у 7-8 класах. Планування систем уроків, під час яких вивчається конкретна фізична величина, доцільно здійснювати за узагальненим планом діяльності, що пропонується.
To one of the important components of the content of school physics course include physical size, formation of concepts of many of them is the first stage of training, ie classes 7-8. Planning of lessons, during which studied specific physical quantity, it is advisable to plan for generic activities offered.
Опис
Ключові слова
фізична величина, узагальнений план діяльності, формування, компонент, навчальна проблема, цикл навчального процесу, структурний елемент, physical quantity, formation, educational problem, structural element, general activity plan, component, loop learning process
Бібліографічний опис
Каленик, М. В. Узагальнений план діяльності з вивчення фізичних величин у 7 - 8 класах [Текст] / М. В. Каленик // Сучасні технології навчання в системі освіти України : науково-методичний збірник. – Кам’янець-Подільський, 1999. – С. 37–39.
Зібрання