Ознайомлення учнів з елементами конструкторської діяльності на уроках фізики у середній школі

Анотація
Інтелектуалізація сучасного навчального процесу вимагає застосування таких методів навчання, які сприяють розвитку творчих здібностей учнів, зокрема формуванню у них окремих умінь конструкторської діяльності. Пошуку такої організації системи навчальних занять допомагає аналіз циклів процесу навчання, що визначають стратегію вивчення різних типів компонентів змісту навчального предмета. Одним з цих компонентів є фізичні прилади та пристрої.
Intellectual modern educational process requires the use of teaching methods that promote the development of creative abilities of students, including the formation of their individual abilities of design activity. Search this organization of training sessions helps the learning process analysis cycles that determine the strategy study of various types of components of the content subjects. One of these components are physical devices and equipment.
Опис
Ключові слова
комбінаторні дії, конструкторська діяльність, цикл навчального процесу, компонент, істотна ознака, прилад, технічний пристрій, демонстраційний дослід, довгострокові завдання, combinatorial action, loop learning process, essential feature, technical device, long-term problems, development activities, component, instrument, demonstration experiment
Бібліографічний опис
Гончаренко, Л. Г. Ознайомлення учнів з елементами конструкторської діяльності на уроках фізики у середній школі [Текст] / Л. Г. Гончаренко, В. І. Каленик, М. В. Каленик // Сучасна освіта і проблеми творчої особистості : матеріали міжрегіональної науково-практактичної конференції. – Суми, 1994. – С. 204–207.
Зібрання