Стратегія гармонізації в англомовному парентальному дискурсі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Стаття присвячена дослідженню особливостей вербальної та невербальної презентації стратегії гармонізації, що реалізує дискурсивна особистість батьків в англомовному парентальному дискурсі. Встановлено структурно-семантичні аспекти репрезентації тактики позитивного емоційного налаштування співрозмовника й тактики нейтралізації конфліктної загрози в межах стратегії гармонізації в англомовному парентальному дискурсі.
The paper focuses on the verbal and nonverbal properties of the strategy of harmonization, realized by a parent discourse personality in the English parental discourse. Structural and semantic aspects of realization of tactics of addressee’s positive emotional setting and tactics of conflict neutralisation within the strategy of harmonization in the English parental discourse are characterised by specific verbal representations. Nonverbal level of their realization is characterized by the increased kinetic activity and decrease of communicative space between communicants.
Опис
Ключові слова
стратегія гармонізації, тактика позитивного емоційного налаштування співрозмовника, тактика нейтралізації конфліктної загрози, дискурсивна особистість батьків, парентальний дискурс, strategy of harmonization, tactics of addressee’s positive emotional setting, tactics of conflict neutralisation, parent discourse personality, parental discourse
Бібліографічний опис
Козлова, В. В. Стратегія гармонізації в англомовному парентальному дискурсі [Текст] / В. В. Козлова // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал. – Чернівці, 2016. – Вип. 11/12, ч. 1. – С. 280–285.
Зібрання